Bookmark and Share
Tv Exodus v živo 

  Blagoslov
 
 

 

  Dramatično Sporočilo
 
17. april. 1999 "...Temne sile želijo, da bi bil sedanji papež čimprej odstavljen, in že tudi pripravljajo, da bi na sveti sedež prišel antikrist..."Več o tem

17. april. 1999 ...",  da kot papeževi molitveni stražarji goreče molimo in ga z zvestobo podpiramo. Naša moč pa je v "Sinovem in njenem Srcu"... Več o tem
20, 27. marec. in 3. 10. 17 april 1999 ...Mati Marija je med vsemi temi videnji jokala, posebej še tedaj, ko je govorila o pritiskih na papeža Janeza Pavla II. Več o tem
  Zelo pomembno
 

Kaj je posvetitev in izročitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu... Več o tem

in

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Izročitev Marijinem brezmadežnem Srcu

  Zelo priporočena literatura
 

Posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu
9 prvih petkov

Sveta Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem njegovega Srca.

Posterji Presvetega Srca Jezusovega

 

Izročitev Marijinemu Brezmadežnem Srcu
5 prvih sobot.
Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev

Posterji Marijinega Brezmadežnega Srca

 

Praznik Božjega Usmiljenja
Nedelja po Veliki noči, bivša Bela nedelja

praznik_bozjega_usmiljenja_podoba.jpg

»Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast« (48).
Iz Dnevnika svete sestre Favstine Kowalske. Naročite ga lahko Tukaj.

Poster Božjega Usmiljenja
 

 

   Bookmark and Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Blagoslov - Marijina sporočila
očetu Šmaverskemu v 1992

Kurescek.jpg
Cerkev na Kureščku 
Kurešček, 4. januar, 1992

Uresničujte evangelij in moja sporočila, ki so izraz evangelija.

Prihajajte k meni, blagoslavljala vas bom. Do 5. avgusta ne bodo objavljena nova sporočila.

Posebej se veselim srečanja z vami 10. februarja. Bodite moji pogumni in ponosni otroci! Ne vdajajte se dvoličnosti in zapeljivemu svetu. Mojim zvestim otrokom vihar ne more do živega, zato se ne oddaljujte od Božje pričujočnosti.

Molitev, posebno molitev rožnega venca, je vaše orožje, moj blagoslov pa vas vedno podpira.

Sporočila od 8. februarja do 5. avgusta niso bila sproti objavljena, ampak šele po 5. avgustu.

  Blagoslov.

Kurešček, 8. februar, 1992

Marija, Kraljica miru, je bila solzna in je govorila z jokajočim glasom.

Ko bi človeštvo, kristjani, posebej pa Hrvatje vsaj zdaj spoznali. Deset let sem jih vabila, svarila in prosila, naj molijo za mir in si prizadevajo za spravo in Bogu vdano življenje. Večina ni sprejela mene, Božje poslanke, ne mojih svaril, ne vabil k posvečenju. Posledice in preizkušnje so strahotne.

O, da bi vsaj zdaj spoznali mene, Kraljico miru, in me sprejeli ko Mater, po kateri govori Bog.

Nad Jugom se zbirajo grozeči oblaki. Sloveniji ne preti več vojna nevarnost, pač pa vanjo vdira nevarna duhovna tema*. Ta se bo zelo zvito skušala vtihotapiti v vse pore krščanskega življenja in delovanja. Škodovati krščanstvu in prevzeti državno oblast - to je njen glavni cilj**. Iz Slovenije bo tema segala daleč naokoli.***

In tu obstaja en sam način, da se branite in varujte: spreobrnite se, živite v spravi, delite mir, živite po evangeliju in Božjih sporočilih, ki jih prejemate po meni. Molite, molite in postite se. Počivate lahko samo v Sinovem in mojem Srcu, sicer pa ni čas za duhovno lenobo in počitek.  Blagoslov.

Moj blagoslov bo spremljal vse, ki ljubijo Resnico in živijo poslušno. Tebe, moj sin, pa posebej blagoslavljam, saj boš v velikih preizkušnjah potreboval mojo pomoč."  Blagoslov.

   *  prostozidarstvo
 
**  prostozidarji
*** Slovenija je postala središče prostozidarskega delovanja za srednjo Evropo in Balkan.

Sedaj veste zakaj je v Sloveniji tako kot je. Zarota je veliko težja kot se vam zdi na prvi pogled.

 

Kurešček, 10. februar, 1992. Druga obletnica prikazovanj

Hvaljen Jezus! Čeprav trepetam v žalosti, ker imajo satanske sile* tako moč nad vernimi in človeštvom sploh, se veselim, močno veselim vas, ki ste slišali moj glas in prišli k meni.

To je moj dan in vi ste moji. Veselim se v Očetu, Sinu in Svetem Duhu. Obdarjeni ste z veliko milostjo, da sem po volji Njega prišla k vam in vi k meni. Vso vašo hvaležnost in slavo bom združila s svojo in jo izročila Očetu in Sinu, saj je to delo Svetega Duha.

Zaupajte mi, molite in se postite, z vami bom jaz, vaša Pomočnica. Blagoslavljam vas, posebej še tiste, ki ste premagali težave in ovire, da ste lahko prišli k meni.

Vaša Mati in Kraljica miru sem.  Blagoslov.

 * prostozidarji

Kurešček, 7. marec, 1992

Hvaljen Jezus! Hvala vsem, ki ste prišli k meni. Hvala, da se vsaj nekateri prizadevate izpolnjevati Božjo voljo ter se trudite živeti evangelijsko, moja sporočila pa so za vas resnica.

Blagoslavljala vas bom in molila z vami, da boste zmogli pot čez velike ovire. Z molitvijo in postom se boste lahko upirali silam teme*. Ta ima moč le v človeku. Vsemogočni jo z vašo vero in molitvijo uniči.

Zaupajte Sveti Trojici in v mojo priprošnjo in zmagovali boste, sicer vas čaka naporna pot!

Blagoslavljam vas, posebno še tiste, ki z vero darujejo svoj križ mojemu Sinu.  Blagoslov.

*  prostozidarstvo

Kurešček, 4. april, 1992

Vi ste moje veselje, cvetje v venčku na moji glavi. Ostanite mi zvesti, ne pustite, da vas preizkušnje oddaljijo od zaupanja, vere in ljubezni do Boga in mene.

Viharji preizkušenj za Cerkev, posebej za slovensko, so že pokazali svojo moč. V današnjem nemiru vetra se kaže podoba pritiska vam še malo znane sile teme* . Zvestoba, molitev, post in čuječnost so vaša obramba.

Pustite se voditi Svetemu Duhu, saj je vaša moč in pomoč. Tudi jaz bom z vami. Bodite močni!

Moj blagoslov ostane z vami.  Blagoslov.

*  prostozidarstvo

Kurešček, 2. maj, 1992

S posebno željo vabim vse redovne in druge duhovne skupnosti, da prenavljajo vero in svetost Cerkve ter se vračajo k njeni prvotni duhovnosti. Skupnosti naj bodo živ ogenj in evangelijsko svetilo.

Ne prestrašite se nasprotovanj. Nasprotovanja skupnostim, ki duhovno prenavljajo Cerkev, so izraz osebne duhovne krize in samozadovoljnosti tistih, ki jim nasprotujejo.

K duhovni prenovi posebno vabim moje ljubljene sinove duhovnike, saj lahko oni največ storijo za duhovno obnovo Cerkve. Lahko so nosilci ali zaviralci duhovnega napredka.

Blagoslavljam vas vse, ki me poslušate.  Blagoslov.

 

Kurešček, 6. junij, 1992

Vedno se vas veselim, čeprav so moje oči kdaj tudi solzne. Blagoslavljala vas bom, saj bo tistih, ki se zbirajo tudi na tem kraju, vedno več. Obljubljam, da bo ta kraj posebno milostno mesto.

Prizadevajte si za spravo in mir. Ne domišljajte si, da je to mogoče doseči z enkratnim dejanjem. To je dejanje trajanja, v katerem se je treba za spravo in mir prizadevati z molitvijo, postom in žrtvami. Le življenje po evangeliju in po mojih sporočilih vas usposablja za spravo, ki prinaša mir ...

Blagoslavljam vas vse in tudi tiste, ki so se vam priporočili v molitev. Posebej blagoslavljam vse trpeče.  Blagoslov.

 

Kurešček, 4. julij, 1992

Moje Srce se veseli zaradi vseh vas, ki me želite slišati ter uresničevati evangelij in moja sporočila.

Veselim se vseh škofov in duhovnikov, ki spodbujajo otroke, da se mi posvečajo. Odločitev slovenskih škofov, da se mi posveti vsa Slovenija, je navdih Svetega Duha in moj blagoslov. Zato tudi mojega odgovora na to posvetitev ne boste zaman čakali.

Še posebej bom blagoslavljala slovenske, hrvatske in druge škofe, da bodo v blagoslov celotni Cerkvi.

In ti, Šmaverski, z molitvijo pričakuj gorje, ki je pred teboj. Ne boš sam, pomagala ti bom ...

Kraljica miru je blagoslovila vse navzoče in vse bolne.  Blagoslov.

  

Kurešček, 18. julij, 1992

Jaz sama nisem želela, da bi moje prikazovanje v Medjugorju takoj sprejeli po celotni Cerkvi.

Bila pa sem žalostna zaradi osebnega stališča škofa, ki bi bil najbolj poklican pozorno spremljati moje otroke in sporočila. Razsojal je po človeških nagibih, zato ni bilo ponižnosti, zato tudi ni mogel prepoznati Božjega usmiljenja, ki je izbralo mene, da bi po medjugorskih otrocih spregovorila vsemu svetu.

Jaz, vaša Mati, se nikoli ne maščujem zaradi neposlušnosti, prav tako ni Bog bog maščevanja. Vendar hudo prihaja iz neposlušnosti in je le posledica nespoštovanja Božjega sporočila.  Človek, ki zavrača božjo voljo, ostane brez Božjega blagoslova. Zapraviti božji blagoslov pa pomeni izprazniti prostor, ki ga napolnijo temne sile*.

Ljubi sinovi duhovniki! Od vas pričakujem duhovne zrelosti, ne pa zaviranja duhovne rasti in napredovanja mojih otrok, ki so vam zaupani.

Z veliko ljubeznijo in skrbjo vas spremljam in blagoslavljam.  Blagoslov.

* prostozidarstvo in njegovi produkti; komunizem, satanizem ipd.

 

Kurešček, 25. julij, 1992

Hvaljen Jezus! Hvala, da vas je vedno več takih, ki se vse pogosteje srečujete z menoj. Posebej se zahvaljujem mojim zvestim otrokom, ki pogosto prihajate tudi na ta kraj. Bojim se za tiste, ki so daleč od mene. Solze žalosti mi lijejo zaradi gorja ljudi, ki sem jim tako blizu. Oklenite se me in izkazujte hvaležnost Bogu za mir, ki vam je obljubljen, če boste poslušni.

Oklepajo se vas strahotne sile. Samo s poslušnostjo Bogu in mojim sporočilom. Z molitvijo, postom in žrtvijo jim boste lahko kljubovali.

Oznanjajte moja sporočila svetu.

Ti, Šmaverski, se še bolj trdi in več moli, posti se in s hvaležnostjo daruj svoje bolečine. Bodi zvest učenec moje šole. Od 5. avgusta se bom ves mesec srečevala s teboj in te učila. Čakaj me vsak dan ob 21. uri.

Objavi vsa letošnja sporočila od 8. februarja dalje, razen tistih, ki so namenjena samo tebi.

Blagoslavljam vse, posebno tiste, ki so preizkušani zaradi vojne, žrtev, strahu in izgube domov.

   Blagoslov.

Kurešček, 5. avgust, 1992

Hvala, da ste prišli na moj dan. Veselite se z menoj, saj sem vaša Mati in vi ste moji otroci. Najbolj me boste razveseljevali, če boste ljubili Očeta in mojega Sina in se dali voditi Svetemu Duhu. Vsi moji otroci se med seboj ljubijo in hkrati ljubijo tudi tiste, ki jim nasprotujejo.

Še vas prosim: molite za sv. očeta, škofe in duhovnike.

Z molitvijo in postom boste lahko odvzeli zlim silam razdiralno moč. Satan beži pred imenom Križanega. Dokažite, da ste Kristusovi. V Njem je vaša moč. Ostanite moji zvesti otroci. Jaz, vaša Mati, Delivka miru, vas blagoslavljam.  Blagoslov.

 

Kurešček, 8. avgust, 1992

Hvaljen Jezus! Hvala, da ste prišli v tako velikem številu. Veselim se vaše sreče ob meni. Na tem kraju vam ponovno obljubljam veliko milosti za vse, ki se bodo zatekli k meni v veri, zaupanju in ponižnosti. Vaša vera naj ne bo namenjena samo meni. Vse pripada Bogu, jaz vam bom pomagala.

Vedno želim, da bi vsi ljudje živeli v miru, ki ga daje Bog in da bi bili vsi pripravljeni živeti v spravi. Blagoslavljala bom vaša prizadevanja za mir in spravo.

Odpuščajte, odpuščajte in bodi hvaležni Bogu za mir in varstvo. Ustavite zlo z Božjim imenom in z vero v Njega, ki vam daje moč. Zaustavite sovraštvo in vojne z zaupno molitvijo, s postom in z zadoščevanjem.

Moji ljubljeni sinovi duhovniki! Hvaležna sem vsem vztrajnim in pogumnim duhovnikom, ki prihajajo sem. Veselim se novih, ki se po meni dajejo Sinu v daritveno in spravno službo. Vsi, ki dvomijo o moji navzočnosti, naj v ponižnosti prisluhnejo. Vsakega bom nagovorila, ovira me samo prevzetnost.

Blagoslavljam vse vas in tiste, za katere ste prosili.  Blagoslov.

 

Kurešček, 30. avgust, 1992

Marija nas je čakala na 12. postaji križevega pota.

Hvaljen Jezus! Veselim se ob vsaki svoji zmagi med ljudmi. Danes je veliko veselje v mojem Srcu, ko z vami slavim zmago na Kureščku.

Moj blagoslov bo spremljal vse, ki ste vzeli resno moje želje pri obnovi tega svetišča, in vse, ki ste z delom in denarjem omogočili obnovo cerkve.

dvanajsta_postaja.jpg

 

Dvanajsta postaja križevega pota

To je moj kraj, kraj velikih milosti. Verujte in zaupajte mi. Moje in Sinovo Srce vas čaka.

Moji ljubljeni sinovi duhovniki, odpiram vrata svojega svetišča in vas vabim, da bi radi prihajali sem darovati svete daritve in biti v službi sprave in molitve. Tudi v vaših osebnih in duhovniških stiskah radi prihajajte sem. Kraljica miru sem. Vas, sinovi duhovniki, čakam na poseben način. Prihajajte in vodite k meni svoje ovčice in med vami bo več miru in veselja.

Vsem, ki ste tukaj in vsem, ki ste zanje prosili, dajem blagoslov.  Blagoslov.

 

Kurešček, 5. september, 1992

Zaustavljajte in gasite ogenj sovraštva z ognjem ljubezni, odpuščajte s ponižnostjo. Tekmujte, kdo bo uspešnejši v delitvi miru. Molite za nasprotnike in jim odpuščajte.

Bojte se soditi, da sami ne boste med obsojenci.

Moji sinovi duhovniki, vas pa vabim, da se z ljubeznijo ter veliko skrbjo in odgovornostjo posvečate službi sprave. Z delitvijo Božje milosti ostajate tudi sami v moči milosti.

Ostanite moji zvesti otroci!

Moj blagoslov naj bo z vami, še posebej blagoslavljam bolnike in invalide.  Blagoslov.

 

Kurešček, 3. oktober, 1992

Moje veselje ste, saj vas je tudi na tem kraju vedno več pri meni. Še bolj si prizadevajte, da bo evangelij vaše življenje. V posebno zadovoljstvo so mi duhovniki, ki se odpirajo mojemu in Sinovemu Srcu. Moj blagoslov je z vami.  Blagoslov.

  

 

Kurešček, 7. november, 1992

...Več lažnivih prerokov in učiteljev prihaja med vas v mojem imenu. Čujte, ker ne veste, od kod in kdaj pride volk.

Duhovniki, varujte svoje staje. Volkovi vdirajo in skušajo razkropiti ovce, ki so vam zaupane. Vaša odgovornost je velika.

Bodite ob meni in z menoj in ne bojte se. Ne zanašajte se na svoje sposobnosti, na svojo moč in znanje. Le Troedini Bog je vaša moč, jaz pa sem vaša zanesljiva pomoč.

Nihče ne bo šel s Kureščka brez mojega blagoslova, če bo le prišel sem z dobrim namenom, to vam obljubljam. Poseben blagoslov bom delila tistim, ki se bodo zatekali k meni v stiskah in preizkušnjah, dušnih in telesnih, in tistim, ki iščejo mir.

Blagoslavlja vas moje materinsko Srce.  Blagoslov.

 

Kurešček, 13. november, 1992

Hvaljen Jezus! Povabila sem te, da bi ti razkrila veliko nevarnost, ki preti vam, udom Cerkve.

Teološka znanost mnogim uničuje vero. V pomanjkanju vere širijo človeško teologijo*, zato je veliko ljudi v krizi vere. Posebno hudo je, ker se ta kriza loteva nekaterih duhovnikov. Kriza vere je vzrok tudi za druge zmote.

Molite, vsi moji otroci, da vas ne bo zastrupljala zmotna teologija, ki jo nekateri imajo za znanstveno. Molite za profesorje teologije, za vzgojitelje, posebno za vzgojitelje bodočih duhovnikov in redovnikov, in za vse predstojnike v Cerkvi, da bodo razvijali resnično teološko znanost, ki bo krepila vero in ne bo duhovno razjedala človeka.

Nekateri teologi v Cerkvi razvijajo napačno modroslovje, vse želijo razložiti razumsko, zato razlagajo, da ni čudežnih Božjih posegov, da ni angelov, ne očeta zla in tudi ne zlih duhov. To je strašna zmota, ki ruši pravo duhovnost in daje satanu veliko možnosti za delovanje.**

Duhovniki morate skrbeti za pravi duhovni tok, zato bodite zvesti evangeliju in nauku Cerkve. Izogibajte se duhovnostim, ki niso evangelijske, posebno še, ker so zaradi svoje lahkotnosti ljudem všeč. Zveličanje je bilo drago plačano. Zato ga potrjujmo z evangelijskim življenjem, z odpovedjo, molitvijo in postom.

Duhovniki, moji ljubljeni sinovi, ne ločujte se od svojih škofov in predstojnikov. Bodite eno z njimi, kot sta eno Oče in Sin. Zvestobo evangeliju in Cerkvi bom tudi jaz blagoslavljala.

Molite, da ne zaidete v skušnjave, zapeljevanje je veliko in močno. Bog je vsemogočen.

Zelo rada vam bom pomagala. Bodite ob meni, zaupajte mi. Vaša Mati sem.

Sobratov, ki so v preizkušnji, ne pustite samih. Naj se izkaže vaša ljubezen do njih. Pomagajte jim!

Videc je vprašal Marijo, kaj naj stori s temi sporočili. Odgovorila mu je:

Objavi ta sporočila, saj so za vso Cerkev. Moj blagoslov bo nad vami.

  * izum prostozidarjev je duhovnost brez Boga t. i. "New age" Med tem gibanjem velja velika      pozornost Kureščku.
**
Ratio = razum= racionalizem je bil posledica že zamrlega gibanja razsvetljenstva v 17. in 18.      stoletju, ki se imenuje po padlem nosilcu luči (čaščenja luciferja).

Kurešček, 5. december, 1992

Ne bodite v skrbeh zaradi tistih, ki ne sprejemajo vas in mojih sporočil. Ponovno vam pravim:

    Ne dokazujte resničnosti mojih sporočil in moje navzočnosti in ne prepričujte tistih, ki tega ne verjamejo. Nekateri so slabovidni, zato ne vidijo mojih dokazov, ki sem jih že dala. Molite zanje, da ozdravijo in spregledajo.

Nezadržno naraščanje števila romarjev bodo spremljala tudi druga znamenja. Videli in prepoznali jih bodo tisti, ki imajo duhovno zdrave oči in vero v Sina, ki govori po meni.

Ljubiti je največja zapoved. Ljubite Boga, ljubite tudi mene in dokazala vam bom, da sem z vami. Skrbite za tiste, ki so vaše pomoči potrebni. Ljubite svoje duhovnike in molite zanje, saj vam po njih pritekajo milosti.

Moji ljubljeni sinovi duhovniki! Ljubite in podpirajte se med seboj. Drug drugega spodbujajte k zvestobi in ljubezni Tistemu, ki vas je poklical. Tudi jaz čakam, da bi se mi še bolj približali, kajti mnogi med vami so v veliki preizkušnji prav zato, ker so daleč od mene.

Blagoslavljam vas vse, posebno še bolne, preizkušane in trpeče.

   Blagoslov.

Objavljeno na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. decembra 2008, ob 150 obletnici Marijinih prikazovanj v Lurdu.  
 Copyright (C) Kurescek.net Ljubljana, Slovenija, 2003-2010. Vse pravice pridržane.
kurescek@gmail.com

 

 

 


Krajnc.net Top 100 TOP SLO 100 Top Kabum