Bookmark and Share
Tv Exodus v živo 

  Molitve
 
 

 

  Dramatično Sporočilo
 
17. april. 1999 "...Temne sile želijo, da bi bil sedanji papež čimprej odstavljen, in že tudi pripravljajo, da bi na sveti sedež prišel antikrist..."Več o tem

17. april. 1999 ...",  da kot papeževi molitveni stražarji goreče molimo in ga z zvestobo podpiramo. Naša moč pa je v "Sinovem in njenem Srcu"... Več o tem
20, 27. marec. in 3. 10. 17 april 1999 ...Mati Marija je med vsemi temi videnji jokala, posebej še tedaj, ko je govorila o pritiskih na papeža Janeza Pavla II. Več o tem
  Zelo pomembno
 

Kaj je posvetitev in izročitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu... Več o tem

in

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Izročitev Marijinem brezmadežnem Srcu

  Zelo priporočena literatura
 

Posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu
9 prvih petkov

Sveta Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem njegovega Srca.

Posterji Presvetega Srca Jezusovega

 

Izročitev Marijinemu Brezmadežnem Srcu
5 prvih sobot.
Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev

Posterji Marijinega Brezmadežnega Srca

 

Praznik Božjega Usmiljenja
Nedelja po Veliki noči, bivša Bela nedelja

praznik_bozjega_usmiljenja_podoba.jpg

»Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast« (48).
Iz Dnevnika svete sestre Favstine Kowalske. Naročite ga lahko Tukaj.

Poster Božjega Usmiljenja
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molitve - Marijina sporočila
očetu Šmaverskemu v 1994

kurescek_molitve.jpg

Kurešček, 10. februar, 1994.
Četrta obletnica

Hvaljen Jezus! Kraljica miru sem. Vsem, ki ste se trudili, da bi živeli po evangeliju in mojih sporočilih, ki sem jih dajal v zadnjih štirih letih na tem kraju, obljubljam pomoč, podporo in blagoslov. Molitve.

Moje svetišče je obnovljeno. Tudi mnoga srca, ki so svetišča Boga samega, so bila na tem kraju prenovljena in so našla mir. Vsi, ki ste našli mir, spravo z Bogom in ljudmi, bodite žive priče o srečevanjih z menoj in o mojem resničnem delovanju.

Tudi duhovniki - spovedniki bodite žive priče, saj so spovedi na tem kraju dokaz resničnih spreobrnjenj, kajti obljubila sem, da bo to milostni kraj zdravljenja dušnih bolezni in ran za vse ljudi, ki se bodo zatekali v moje in Sinovo Srce. Le duhovno slabovidni in slepi ne vidijo, kako Bog deluje po meni. Molitve.

Ne menite se za poniževalne pripombe. Vedno več bo živih prič, da sem jaz tukaj, da delim mir in ozdravljam bolne duše. To je milostni kraj miru in sprave z Bogom in ljudmi.

Še naprej se trudite, da boste moji živi pričevalci. Molitve.

 • Molite in si prizadevajte, da bodo hitreje dozorele okoliščine za začetek gradnje cerkve Svete Trojice in da bo šel moj glas po vsem svetu.
 • Ne dokazujte resničnosti mojih prikazovanj in mojih sporočil. Za duhovno dobro odprtim srcem bom sama spregovorila. Molitve.

Ljubljene sinove duhovnike vabim, naj se odzovejo in mi sledijo. Ne kličem vas, da bi slepo verovali. Odprite srca, da bom lahko vstopila vanje.

Sin moj, bodi pogumen. Nisi sam, s teboj sem jaz in mnogi verni. Tudi tedaj, ko boš doživljal samoto, bomo s teboj... Molitve.

Blagoslavljam vas, posebno tiste, ki mi sledite, ter bolne in nemočne. Molitve.

V premislek in molitev še Mr 2, 14-17

14 Spotoma je zagledal Levija, Alfejevega sina, ki je sedèl pri mitnici, in mu rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim. 15 In ko je bil pri mizi v njegovi hiši, je veliko cestninarjev in grešnikov sedelo z Jezusom in njegovimi učenci; bilo jih je namreč veliko in so hodili za njim.

16 Ko so pismouki med farizeji videli, da jé z grešniki in cestninarji, so rekli njegovim učencem: »Kako to, da jé s cestninarji in grešniki?« 17 Jezus je to slišal in jim rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«

 

Kurešček, 29. april, 1994

Hvaljen Jezus!

Sin moj, vem za tvojo stisko in bolečino. Nisi prvi, ki trpiš zaradi grde obdolžitve, zaradi laži in sovraštva. Molitve.

 • Moj sin Jezus Kristus je bil, pod hudimi obtožbami, nedolžen obsojen na smrt. Glej nanj in ne boš opešal. Zaupaj. Ogenj sovraštva bo pogašen in brez moči.
 • Bog je sodnik, pred katerim ni nič skrito. On tudi ve, v čem si grešil. Vse ti je odpustil. Ve pa tudi, da nisi storil tega, česar te dolžijo. Tudi groženj se ne boj. Svet je poln gorja in krivic.

Moje in Sinovo Srce je strašno žaljeno, zato želim, prosim in naročam: zadoščujte z molitvijo, postom in darovanjem vašega trpljenja za hude žalitve. Molitve.

 • Nenehno odpuščajte in potrpežljivo sprejemajte krivice, bolečine in trpljenje.
 • Učite se vrednotiti vsakovrstno trpljenje. Le trpljenje, kot vrednoto, lahko darujete za zadoščevanje in druge namene. Trpljenje, ki ni ovrednoteno, je dvojno trpljenje.

Vem za nasprotovanja meni in vam, ki mi sledite in ste poslušni mojim sporočilom... . Ne pustite se vznemirjati od tistih, ki ne sprejemajo resno Božje milosti, ki jo Bog pošilja po meni in so mnogi celo žaljivi. Bodite odpuščajoče potrpežljivi. Molitve.

Združite se v molitvene skupine in skupnosti in se posvečujte mojemu in Sinovemu srcu. Kjer molita le dva, se jima bo pridružil še tretji in že bo družina, ki se lahko posveti mojemu in Jezusovemu Srcu.

 • Še v posebno veselje mi bo, če taka molitvena skupina nastane v družini zakoncev in njih otrok. Molite in skrbite, da bi bile družine zdrave in, da bi se spreminjale v molitvene družine mojega in Sinovega Srca.

Bodite luč v temi. Molitve.

Koliko ljudi je med vami nekrščenih! Molitve.

Koliko ljudi je tudi po krstu mlačnih ali celo mrtvih za Boga, ne da bi bili nanje pozorni, ne da bi vas za te ljudi zaskrbelo. Mnogi ste kljub temu zadovoljni s svojo duhovnostjo.

Ni vam treba iti daleč, da spolnite Jezusovo naročilo: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij!« Ta svet je med vami. Živite evangelij med njimi. To bo najmočnejše oznanjevanje. Molitve.

 • Posvečujte sebe, svoje družine, narod, kateremu pripadate in ves svet z molitvijo, postom in zadoščevanjem, posebno s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca.

Veselite se novokrščenih, posebno odraslih, ki se svobodno odločajo za krščansko življenje.

Z veseljem sprejemajte medse tudi izgubljene brate in sestre, ki so se pobrali in se vrnili v objem matere Cerkve. Molitve.

 • Mojim ljubljenim sinovom duhovnikom pa izražam veliko željo, da bi bila na Kureščku vsak dan sveta daritev. To bo velik blagoslov, ne samo za Slovenijo, pač pa za vso Cerkev. Tudi duhovniki sami, ki bodo darovali svoj čas in trud za svete maše v tej cerkvi, bodo občutili moj blagoslov.

Moj blagoslov naj pride na vas vse, posebno še na bolne in nemočne moje hčere in sinove. Molitve.

 

Javornik, 4. junij, 1994

Hvaljen Jezus! Romarski kraj Kurešček postaja za vas, moje otroke, ki ga obiskujete, kraj milosti in blagoslova. Mnogi so to že občutili, zato naj bodo žive priče Božje prisotnosti in Božjega delovanja.

Vaša najmočnejša prošnja je hvaležnost za že prejete milosti in blagoslove. Odpuščajte in bodite pripravljeni za spravo z vsakim človekom, ki ima kaj zoper vas ali vi kaj proti njemu. Molite za dar ljubezni in moč odpuščanja. Molite za mir v vaših srcih. Molitve.

 • Dopustite, da Vsemogočni v vas prebudi ljubezen do življenja in spoštovanje do spočetih in še nerojenih otrok. Obljubljam vam pomoč. Če boste sprejeli novo življenje, bo tudi vaše življenje lepše in polno miru. Niste sami, z vami sem jaz, Božja Mati.

Postavite znamenje križa in začnite moliti na kraju, kjer sem vam pokazala, da naj bi stala cerkev Svete Trojice. Molitve.

Ponovno vam naročam: Živite evangelij in sporočila, ki jih Bog pošilja po meni. Medjugorski dogodki in moja sporočila, ki jih tam dajem, naj vam bodo svarilo in poduk.

 • Moj odgovor na molitve v Sloveniji naj bo svetu v pričevanje o moji navzočnosti. Rešeni ste po milosti - kot odgovor na vero maloštevilnih. Nebesa čakajo na vašo hvaležnost. Ne pripisujte uspehov človeški modrosti in moči. Čujte, da boste prepoznali Božjo roko, ki vas blagoslavlja. Bodite luč, temne sile* bežijo samo pred lučjo. Molitve.

Moji ljubljeni sinovi duhovniki! Vsak duhovnik, ki odpre srce moji ljubezni in moji govorici, mi je v posebno veselje. Vsak vaš pogled v mene, vašo Mater, vsak vaš korak, s katerim vodite k meni ljudi, ki so vam zaupani, je meni v veselje, vam pa v blagoslov.

 • Gorje duhovniku, ki je brez mene, svoje Matere. Pot k Bogu je veliko težja in bolj strma.

Sinovi duhovniki, ljubite se med seboj, pomagajte drug drugemu in obiskujte osamljene in vase zaprte sobrate. Zaupajte se mojemu varstvu in moji pomoči! Molitve.

Blagoslavljam vas, moji ljubljeni duhovniki, blagoslavljam pa tudi vse ljudi, ki vas podpirajo, vsa ljubijo in molijo za vas.

 

Kurešček, 6. julij, 1994

Hvaljen Jezus!

Blagoslavljam vas, moje otroke, ki se trudite, da živite evangelij in moja sporočila. To je vaša moč v prizadevanju za svetost in rast v veri. Ne dvomite v mojo pomoč. Nič ne skrbite, kako boste zmogli, kar vam je naročeno. Molitve.

Samo odprite svoja srca za vse božje in prisluhnite božjemu navdihu in dano vam bo kaj, kdaj in kako storiti. Bodite tempelj, kjer prebiva Bog in tudi moja prisotnost vam ne bo skrita.

Molite za vse duhovnike in tudi hvaležni bodite za vse tiste duhovnike, ki vam pomagajo pri duhovni rasti in vas oskrbujejo z zakramenti. Priporočajte vse duhovnike in bogoslovce, redovnike in redovnice ter pripravnike za redovno življenje škofu Vovku in mojemu Srcu.

Želim, da se v večjem številu srečate z mano tu na Kureščku in drugod. Posebej želim biti s tistimi, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti ne morejo od doma. V srcu in veri naj se obrnejo k meni in jaz bom z njimi.

Vsem stiskanim in preizkušenim svetujem, da se v priprošnji izročajo škofu Vovku. Molitve.

Molite in se posvečujte, da postanete žive celice družinam mojega in Sinovega Srca.

Ne pozabljajte, da je tudi na Kureščku milostni kraj sprave in miru. Molite! Molite! In kdor ne more odpuščati, naj zopet moli in prejel bo dar in moč odpuščanja. Molitve.

Moji ljubljeni sinovi duhovniki! Hvala vsem vam, ki duhovno oskrbujete moje otroke tudi na tem kraju milosti. Vsi ste deležni mojega blagoslova in varstva. Ostanite prizadevni in v ljubezni do Boga, Cerkve, do mene in do vaših škofov ter predstojnikov.

Tudi moje hčere redovnice vabim, da ostanejo zveste obljubam in predstojnicam in tako ugajajo Bogu in meni, v Cerkvi pa bodo svetle lučke in po njih molitvah vir milosti za mnoge, posebej še za duhovnike.

Vse vas moje otroke blagoslavljam, posebno še nemočne in osamljene. Molitve.

 

Javornik, 5.8.1994

Hvaljen Jezus! Danes je moj dan. Bogu Stvarniku sem hvaležna, da me je izbral in vtkal v svoj odrešenjski načrt in me vam, mojim otrokom, podaril za Mater in za Mater Cerkve.

Vsako srečanje z vami mi je v veselje, posebej še, če ste poslušni evangeliju, mojim sporočilom in mojim vabilom. Danes bom s svojimi priprošnjami in blagoslovi še posebej s tistimi, ki ste se odzvali mojemu vabilu in me obiskali v mojih svetiščih.

Ponovno vas vabim, da molite za edinost v Cerkvi, za duhovnike in za vse, ki delajo v Cerkvi. Molite za mir in neprestano odpuščajte. Vse, ki živijo v redovnih hišah, posebno svoje ljubljene hčere redovnice, vabim k goreči molitvi za duhovnike, za vse duhovne poklice in za mir na svetu.

Moji ljubljeni sinovi duhovniki naj skrbijo za dobro duhovno pašo in varno vodijo ovce, ki so jim zaupane. Pri meni je dobra paša in varnost, vodite duše k meni in po meni k Bogu.

Bodite žive priče Božje ljubezni in priče moje navzočnosti in mojega delovanja. Molitve.

Blagoslavljam vas, posebno tiste, ki se trudite in ki svetite kot luč. Vse bolne in nemočne, zapuščene in osamljene, vse, ki ste v stiskah in želite biti z menoj, še posebej blagoslavljam. Molitve.

 

Kurešček, 9.9.1994

Hvaljen Jezus!

Bodi hraber. Ne omagaj. Zaupaj mi kot doslej, saj si moj. Še hujše preizkušnje pridejo nadte in na tiste, ki zaupajo v moja sporočila, dana v Medjugorju in po tebi. Sprejemajte težo nevere, nasprotovanja in podtikanja.

 • Jaz bom uredila, da bo svet spoznal, da so moji klici in svarila samo izliv Božje ljubezni, ker Bog ljubi vse ljudi in želi, da bi se vsi zveličali.

To sporočilo je namenjeno za ohrabritev tebi, vsem duhovnikom in vsem tistim, ki me slišijo.

Posebej pa prosim vse redovnice, invalide in ostale, da molijo za dober duhovni sluh, da ne bo nikogar, ki ne bi slišal o tej Božji ljubezni. Molitve.

Ne bojte se tistih, ki vam bodo zaradi zakrknjenega srca nasprotovali. Vaša Mati sem. Blagoslavljam in vodim vas k izviru življenja in moči - k Sveti Trojici.

 

Kurešček, 4.10.1994

Hvaljen Jezus! Veselite se z menoj, ker se moj glas širi vedno bolj daleč. Moji otroci, ki so mi poslušni, se zbirajo k molitvi v svetiščih in domovih. Vedno več jih prihaja in vedno bolj od daleč tudi na Kurešček.

 • Žalostna sem zaradi slepote nekaterih, sicer meni zvestih, ki menijo, da samo na enem kraju in po eni osebi govorim Cerkvi in svetu. Bog je ljubezen. Njegova milost je neizmerna, jaz pa sem srednica te milosti. Po meni kliče, vabi, uči in svari.

Ne menite se za očitke tistih, ki se zadovoljujejo z duhovno plitvino. Imajo svetilke, vi pa jim izmolite olje, obenem skrbite, da ne padete v malodušje, da tudi vam ne zmanjka olja.

Ponavljam svojo veliko željo - molite za duhovnike. Materializem in slabi vplivi okolja razjedajo in slabijo duhovnost mnogih duhovnikov. Opuščanje molitve povzroča neodpornost proti slabim vplivom in slabostim, ki so v človeku.

Vse svoje otroke prosim: molite, postite se in v ljubezni zadoščujte za grehe proti ljubezni. Duhovnike priporočajte škofu Antonu Vovku. Priporočajte se mu tudi v vaših potrebah.

Tudi vas, moji ljubljeni sinovi duhovniki, prosim, veliko molite, postite se in se posvečujte, ker temne sile tudi med vami močno delujejo. Priporočajte se škofu Antonu Vovku, ki je vaš veliki priprošnjik. Odgovoril vam bo s svojo priprošnjo in Cerkev mu bo priznala posredništvo.

Vsi moji otroci, skupaj z mojimi sinovi duhovniki skrbite za edinost v Cerkvi, edinost s sv. očetom, škofi in duhovniki. Vaša ljubezen in dela vere naj bodo znamenje svetu, da ste moji otroci. Molitve.

Vse vas blagoslavljam, posebno še bolne in osamljene.

 

Kurešček, 27.10.1994

Hvaljen Jezus! Mnogi ne verujejo, da me Bog pošilja med vas in da je to posebna milost za Cerkev in za svet. Bog Oče je dal svojemu ljudstvu zapovedi, po katerih naj bi živeli.

 • Če Bog ne bi bil tudi Bog ljubezni in usmiljenja, bi neposlušne zapovedim kaznoval in pokončal, a jih ne, temveč jih je klical in opozarjal po očakih in prerokih, v novi zavezi pa pošilja mene, da izlivam na Cerkev in vse človeštvo posebno milost.
 • Oče po meni vabi, kliče, svari in opozarja da so, kot že velikokrat v zgodovini človeštva, temne sile* svet z veliko zvitostjo in močjo na delu. Te sile hočejo človeku odvzeti vero v absolutnega Boga, razbijati edinost v Cerkvi in sploh med ljudmi in pahniti človeka v nezvestobo Bogu in Cerkvi.

Papež, namestnik Glave Cerkve, škofje in duhovniki ter vsi moji zvesti otroci so še posebej cilj satanskih sil, ki jih hočejo razdvojiti in uničiti vse, kar je Božjega. Molitve.

Ljubljeni sinovi duhovniki in vsi moji otroci, ostanite zvesti in ne bojte se. Svete Trojice ne morejo premagati nobene sile in jaz, vaša Mati, sem z vami. Blagoslavljam vas, posebno še trpeče.

 

Javornik, 3.12.1994

Hvaljen Jezus! Hvala vsem, ki se trudite, da bi moj glas prodrl v svet, ste mi v veselje. Kličite in vpijte, da bi vedno več ljudi spoznalo Božjo milost, ki jo iz nebes prejemate po meni.

Vpijte kot Janez Krstnik:

  Spreobrnite se, približalo se je Božje kraljestvo!

Posnemajte Božjega služabnika papeža, saj je zvesti glasnik Glave Cerkve. Sodelujte s svetim očetom za prenovo Cerkve. V dokumentih Cerkve in papeževih govorih je podana pot, način in sredstva, kako naj se prenavlja Cerkev. Spoznavajte te dokumente in spoznali boste znamenja časa, v katerem živite. Molitve.

 • Ponavljam naročilo:  Molite in se vsak po svojih močeh prizadevajte za edinost v Cerkvi, saj je prav razbitje edinosti glavni cilj temnih sil*.

Molite za svetost in zvestobo duhovnikov!

Poslušanje in izvrševanje Božje volje, ki se tudi po meni izliva na vas, je vir blagoslova in duhovnih moči.

Blagoslavljam vas, posebno še nemočne in osamljene.

* prostozidarjev

Objavljeno na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. decembra 2008, ob 150 obletnici Marijinih prikazovanj v Lurdu.  
 Copyright (C) Kurescek.net Ljubljana, Slovenija, 2003-2011. Vse pravice pridržane.
kurescek@gmail.com

 

 

 


Krajnc.net Top 100 TOP SLO 100