Bookmark and Share
Tv Exodus v živo 

  Prostozidarstvo
 
 

 

  Dramatično Sporočilo
 
17. april. 1999 "...Temne sile želijo, da bi bil sedanji papež čimprej odstavljen, in že tudi pripravljajo, da bi na sveti sedež prišel antikrist..."Več o tem

17. april. 1999 ...",  da kot papeževi molitveni stražarji goreče molimo in ga z zvestobo podpiramo. Naša moč pa je v "Sinovem in njenem Srcu"... Več o tem
20, 27. marec. in 3. 10. 17 april 1999 ...Mati Marija je med vsemi temi videnji jokala, posebej še tedaj, ko je govorila o pritiskih na papeža Janeza Pavla II. Več o tem
  Zelo pomembno
 

Kaj je posvetitev in izročitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu... Več o tem

in

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Izročitev Marijinem brezmadežnem Srcu

  Zelo priporočena literatura
 

Posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu
9 prvih petkov

Sveta Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem njegovega Srca.

Posterji Presvetega Srca Jezusovega

 

Izročitev Marijinemu Brezmadežnem Srcu
5 prvih sobot.
Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev

Posterji Marijinega Brezmadežnega Srca

 

Praznik Božjega Usmiljenja
Nedelja po Veliki noči, bivša Bela nedelja

praznik_bozjega_usmiljenja_podoba.jpg

»Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast« (48).
Iz Dnevnika svete sestre Favstine Kowalske. Naročite ga lahko Tukaj.

Poster Božjega Usmiljenja
 

 

  Bookmark and Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostozidarstvo - Marijine besede očetu Don Stefanu Gobbiju v Fatimi

don_stefano_gobbi_in_papez_janez_pavel_II.jpg
Don Stefano Gobbi in
papež Janez Pavel II.

V zadnjih letih je prostozidarstvo okrepilo svoj boj proti Bogu in vsemu, kar je božjega, zlasti proti Cerkvi z vsemi zakladi milosti in proti kristjanom.

Prostozidarji delujejo tajno, skrivaj, v senci, se skrivajo in prikrivajo, da bi lahko vstopili kamorkoli. Delujejo zvito, nevarno in se poslužujejo sredstev javnega obveščanja.

Naloga prostozidarstva je zvita in vztrajna borba zoper duše, da bi jim preprečila hojo po poti, ki jim jo začrtuje Sveta Trojica(ki jo razodevata Oče in Sin, ter jo razsvetljujejo darov Svetega Duha). ostozidarji.

 • Cilj prostozidarstva ni tajiti Boga, ampak Ga preklinjati. Največja kletev je tajitev češčenja, ki pripada samo Bogu, s tem da ga bi dajali stvarem in samemu satanu. Za izprijenim delovanjem prostozidarstva se v teh časih širijo črne maše in češčenje satana.

Poleg tega si prostozidarstvo in ali prostozidarji z vsem sredstvi prizadevajo, da bi preprečili rešitev duš. Tako hočejo izničiti delo odrešenja, ki ga je izvršil Kristus.

Bog je naznanil svojo postavo z desetimi zapovedmi. Prostozidarji pa razširjajo povsod postavo, ki je Božji docela nasprotna.

Zoper Božjo zapoved

 • »Veruj v enega Boga!« - »Ne imej drugega Boga razen mene!« postavljajo prostozidarji razne malike, pred katerimi danes mnogi ležijo na obrazu in jih molijo.
 • »Ne skruni božjega imena nastopajo s preklinjanjem Boga in Kristusa. To počnejo na mnoge zvite in satanske načine, tako da z nespodobnim prodajnim znakom oskrunjajo Njegovo Ime in izdelujejo bogokletne filme o Njegovem življenju in Njegovi Božji osebi.
 • »Posvečuj Gospodov dan!« nedeljo spreminjajo v vikend, v dan športa, tekem in zabav.
 • »Spoštuj očeta in mater postavljajo nov vzorec družine, ki temelji celo na skupnem življenju homoseksualcev. (Spomnimo se na evropski parlament v Strasbourgu, ki je l 1994 uzakonil zakon homoseksualcev!)

evropski_parlament.jpg
 Arhitekt evropskega parlamenta
se je zgledoval po babilonskem stolpu

babilonski_stolp.jpg
Videz babilonskega stolpa.
Podobnost je očigledna.

 • »Ne ubijaj!« jim je v vseh deli sveta uspelo uzakoniti splav. Sprejeta je evtanazija, tako, da je skoraj izbrisano spoštovanje, ki ga zahteva vrednota človeškega življenja.
 • »Ne nečistuj!« opravičujejo, povišujejo in propagirajo vsako obliko nečistosti, pri čemer pride celo do opravičevanja dejanj zoper naravo.
 • »Ne kradi!« delujejo tako, da se vse bolj širijo kraje, nasilje, zaplembe in ropi.
 • »Ne pričaj po krivem!« delujejo tako, de se vedno bolj širi postava prevare, leži in dvoličnosti.
 • »Ne želi svojega bližnjega blaga in žene!« delujejo tako, da bi z zapeljevanjem človekovega uma in srca v globino pokvarili človekovo vest. Na način potiskajo duše na prevratno in hudobno pot nepokorščine Božji postavi.

Preplavlja jih greh in tako jim je preprečeno, da bi prejele dar milosti in božjega življenja.

 • Zoper 3 Božje kreposti (Vero, Upanje, Ljubezen) in 4 glavne kreposti (Razumnost, Srčnost, Pravičnost in Zmernost), ki so sad življenja v Božji milosti, postavljajo prostozidarji širjenje sedmih glavnih grehov, ki so sad običajnega življenja v stanju greha.

Zoper:

 •  Vero – postavljajo napuh,
 •  Upanje – postavljajo nečistovanje,
 •  Ljubezen – postavljajo lakomnost,
 •  Razumnost – postavljajo jezo,
 •  Srčnost – postavljajo lenobo,
 •  Pravičnost – postavljajo zavist,
 •  Zmernost – postavljajo požrešnost.

Kdor postane žrtev sedmih glavnih grehov, pride postopoma do tega, da odreče Bogu češčenje, ki ga je dolžan samo Njemu, ter ga daje lažnim božanstvom, ki so poosebljenje vseh teh glavnih grehov. V tem je največja in najgrozovitejša kletev.

Naloga vsake prostozidarske lože je, da časti eno od teh božanstev.

1.      Prvo tako lažno božanstvo je napuh, ki je nasprotje kreposti, vere in vodi k čaščenju boga človeškega razuma in ošabnosti, tehnike in napredka.

2.      Drugo lažno božanstvo je nečistovanje, ki nasprotuje kreposti upanja in širi češčenje boga spolnosti in nečistosti.

3.      Tretje lažno božanstvo je lakomnost, ki nasprotuje kreposti ljubezni in širi češčenje boga denarja

4.      Četrto lažno božanstvo je jeza, ki nasprotuje kreposti razumnosti in vodi k češčenju boga razdora in razdeljenosti

5.      Peto lažno božanstvo je lenoba, ki nasprotuje kreposti srčnosti in širi češčenje malika strahu, javnega mnenja in izkoriščanja.

6.      Šesto lažno božanstvo je nevoščljivost, ki nasprotuje kreposti pravičnosti in vodi k češčenju malika nasilja in vojne

7.      Sedmo lažno božanstvo je požrešnost, ki nasprotuje kreposti  zmernosti in vodi k češčenju tako poveličevanega uživaštva, materializma in ugodja.

Danes je naloga prostozidarskih lož, da delujejo z veliko zvitostjo, da bi človeštvo privedle do preziranja Božje postave, do odkritega ravnanja v nasprotju z desetimi Božjimi zapovedmi, do odrekanja češčenja Boga, ki pripada smo Njemu, da bi ga dajali lažnim malikom, ki jih poveličuje in moli vedno večje število ljudi:

To so:

 • Razum,
 • Mesenost,
 • Denar,
 • Razdor,
 • Gospostvo,
 • Nasilje in
 • Uživanje

Tako so duše strmoglavljene v temno suženjstvo zla, hudobije in greha, v trenutku Božje sodbe pa v zavrženost in pogubljenje

CERKVENO PROSTOZIDARSTVO

Prostozidarstvo pa se je žal vtihotapilo tudi v Cerkev – je tako imenovano cerkveno prostozidarstvo.

 • Že v Fatimi je Marija napovedala to prostozidarsko vtihotapljenje v notranjost Cerkve, ko je naznanila, da bo satan prilezel do vrha Cerkve.

Naloga prostozidarstva je pripeljati duše do pogube, s tem da jih vodi k češčenju lažnih božanstev. Cilj cerkvenega prostozidarstva pa je porušiti Kristusa in njegovo Cerkev z gradnjo novega malika, to je lažnega Kristusa in lažne Cerkve.

Cerkveno prostozidarstvo deluje, da bi Kristusovo Božjo besedo zatemnilo z naravnimi in razumskimi razlagami. S poizkusi, da bi jo napravilo bolj razumljivo in sprejemljivo, izprazni njeno nadnaravno vsebino. Tako se širijo zablode v vseh deli Cerkve.

Zaradi širjenja teh zablod, se danes mnogi oddaljujejo od prave vere. Uresničuje se fatimska prerokba: - nastopili bodo časi, v katerih bodo mnogi izgubili pravo vero. - Izguba vere je odpad.

 • Cerkveno prostozidarstvo deluje pretanjeno in satansko(diabolično),da bi vse zavedlo v odpad.
 • Cilj cerkvenega prostozidarstva je opravičevanje greha: ne predstavljajo ga več kot zlo, pač pa kot vrednoto in dobrino. Greh celo priporočajo, kot, da je način zadovoljevanja zahtev lastne narave, s tem pa uničujejo korenino, iz katere more pognati kesanje. Pravijo tudi, da se greha ni potrebno več spovedovati.
 • Pogubni sad tega prekletega raka, ki se je razširil po vsej Cerkvi, je izginjanje osebne spovedi. Duše so zavedene v življenje v grehu, ko zavračajo dar življenja, ki nam ga daje Jezus.
 • Cerkveno prostozidarstvo podpira eksegeze(razlage Svetega pisma), ki podajajo o evangeliju razumarske in naravne razlage z uvajanjem literarnih vrst tako, da ga raztrgajo v vsakem svojem delu.
 • Nazadnje zaidejo v tajitev zgodovinske resničnosti čudežev in Kristusovega vstajenja, ter postavljajo v dvom samo Jezusovo božanstvo in njegovo odrešenjsko poslanstvo.

Ko bi cerkveno prostozidarstvo porušilo zgodovinskega Kristusa, bi skušalo porušiti še mističnega Kristusa, ki je Cerkev.

 • Cerkveno prostozidarstvo skuša porušiti hierarhično Cerkev, to je papeža in z njim združene škofe z lažnim ekumenizmom.
 • Načrtuje ustanovite vesoljne ekumenske cerkve z zlitjem vseh krščanskih veroizpovedi, med njimi tudi katoliške Cerkve.
 • Cerkveno prostozidarstvo skuša na mnoge in zvite načine napadati cerkveno pobožnost do zakramenta Evharistije. Vrednoti samo njen vidik gostije, do skrajnosti hoče zmanjšati njeno daritveno vrednost ter skuša tajiti resnično in osebno navzočnost Jezusa v posvečenih hostijah.

Cerkveno prostozidarstvo skuša porušiti temelj edinosti Cerkve s pretkanim in zalezovalnim napadom na papeža. Tke nesoglašanja in oporekanja papežu, podpira in nagrajuje tiste ljudi, ki ga sramotijo in so mu nepokorni; širi kritike in nasprotovanja škofov in teologov.

 • Na ta način se ruši sam temelj njene enote in Cerkev je vedno bolj raztrgana in razdeljena.
 • Cerkveno prostozidarstvo prejema ukaze in oblast od različni prostozidarskih lož in deluje, da bi skrivoma privedlo vse v te tajne ločine.
 • Tako spodbuja častihlepne z obljubljenim napredovanjem v službi, denarja lačne zasipava z dobrinami, svojim članom pa pomaga napredovati in zavzemati najpomembnejša mesta, medtem ko pretkano, a odločno odriva vse, ki zavračajo udeležbo pri njegovem načrtu.

 Prostozidarstvo: Za prevod iz hrvaščine gre zahvala g. Slavku            Temne sile v družbi in Cerkvi

Original

Objavljeno na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. decembra 2008, ob 150 obletnici Marijinih prikazovanj v Lurdu.  
 Copyright (C) Kurescek.net Ljubljana, Slovenija, 2003-2011. Vse pravice pridržane.
kurescek@gmail.com

 

 

 


Krajnc.net Top 100 TOP SLO 100