Bookmark and Share
Tv Exodus v živo 

  Mati Marija
 
 

 

  Dramatično Sporočilo
 
17. april. 1999 "...Temne sile želijo, da bi bil sedanji papež čimprej odstavljen, in že tudi pripravljajo, da bi na sveti sedež prišel antikrist..."Več o tem

17. april. 1999 ...",  da kot papeževi molitveni stražarji goreče molimo in ga z zvestobo podpiramo. Naša moč pa je v "Sinovem in njenem Srcu"... Več o tem
20, 27. marec. in 3. 10. 17 april 1999 ...Mati Marija je med vsemi temi videnji jokala, posebej še tedaj, ko je govorila o pritiskih na papeža Janeza Pavla II. Več o tem
  Zelo pomembno
 

Kaj je posvetitev in izročitev
Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu... Več o tem

in

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Izročitev Marijinem brezmadežnem Srcu

  Zelo priporočena literatura
 

Posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu
9 prvih petkov

Sveta Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem njegovega Srca.

Posterji Presvetega Srca Jezusovega

 

Izročitev Marijinemu Brezmadežnem Srcu
5 prvih sobot.
Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev

Posterji Marijinega Brezmadežnega Srca

 

Praznik Božjega Usmiljenja
Nedelja po Veliki noči, bivša Bela nedelja

praznik_bozjega_usmiljenja_podoba.jpg

»Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast« (48).
Iz Dnevnika svete sestre Favstine Kowalske. Naročite ga lahko Tukaj.

Poster Božjega Usmiljenja
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mati Marija - Marijina sporočila
očetu Šmaverskemu v 1995

mati_in_sin_in_oce.jpg

Kurešček, 10. februar, 1995. Peta obletnica

Hvaljen Jezus! Blagoslovljeni vsi, ki ste se zbrali ob meni na današnji dan. Nemalo milosti in miru je bilo od mojega prvega srečanja z vami na tem kraju podeljeno tistim, ki so milost in mir iskali. Vsi, ki ste to doživeli, bodite žive priče in glasniki Božje milosti, ki je ljubezen. Mati.

Vsi moji otroci, ki se zbirate ob meni tudi na tem kraju milosti, posebno pa duhovniki, ki darujejo sveto mašo in so v službi sprave, so deležni mojega posebnega blagoslova in varstva. Obljubljam, da se bom tukaj še srečevala z vami.

Moj sin Šmaverski bo v hudi preizkušnji. Podprite ga z ljubeznijo in molitvijo.

Kraljica miru sem. Blagoslavljam vse, posebno še tiste, ki bi bili radi z menoj na tem kraju, pa niso mogli priti zaradi bolezni, in tiste, ki nimajo nikogar, da bi jim pomagali priti sem.  Obljubljam jim, da bom z vsemi tam, kjer so, samo če želijo biti z menoj. Mati.

 

Javornik - v kapeli, 13. april, 1995

Hvaljen Jezus!

Bil sem v veliki stiski in trpljenju. Tedaj pride Ona - Mati Marija in reče:

»Sin, nisi sam. Poznam tvoj križ. Podpiram te. Glej na križ, na katerem visi Zveličanje sveta in na moj križ, ki ga nosim v velikonočnih dogodkih, in lažje ti bo. Ti še nisi na križu velikega petka, a pripravljaj se nanj. Ne boj se, moja roka je s teboj. Mati.

Tudi Cerkev, ki je skrivnostno telo mojega Sina, glava telesa pa je On sam, še ni v najhujšem trpljenju, zato vsa ponovno svarim pred temnimi silami* , ki vdirajo v Cerkev. Ena izmed por, skozi katero vdira temna sila*  v Cerkev, je tudi očitanje slabosti ljudem v Cerkvi.

Le molitev, post in žrtve so uspešno sredstvo pred močjo in zvijačo temnih sil. Ne nasedajte napihovanju in zlim govoricam! Satanov cilj je, povzročiti nemir in razbijanje edinosti v Cerkvi.

Moji ljubljeni sinovi duhovniki! Delivci milosti ste. Bodite luč v temi. To boste zmogli le v zvestobi služenja, v ponižnosti in uboštvu. Predajanje razkošju vodi v ohlajanje gorečnosti, ker je temelj še za ostale slabosti in grešnosti. Bodite ob meni in z menoj in ne bojte se križa vaše službe. Mati.

Vaša Mati sem, zato vas vse blagoslavljam, posebno še tiste, ki ste obremenjeni s križem trpljenja.«

 

R. K., 20. maj, 1995

Hvaljen Jezus!

Prinašam mir in blagoslov vsem, ki se trudite živeti evangelij. Moja sporočila so dodatni izliv Božje milosti.

  • Mnogi so gluhi, zato jim božje usmiljenje večkrat isto ponavlja: saj je Božja volja, da bi se vsi zveličali. To je milost, namesto zaslužene kazni. Mati.

Bog sebi vedno izbira služabnike. Tudi meni, vaši Materi, je dano, da si izberem tiste, po katerih govorim. Ker med Zemljani ni popolnih ljudi, uporabljam nepopolne, ki se trudijo, da bi bili sveti. Otroci, ki še niso obremenjeni in taki odrasli, ki imajo otroško srce, so izbranci v mojem poslanstvu.

V veselje ste mi vsi, ki uravnavate svoje življenje po evangeliju in mi sledite. Bodite moje žive priče. In hrabri bodite. Mati.

  • Mojim sporočilom nič ne dodajajte in nič ne odvzemite. Širite sporočila, ki vam jih dajem. So Božje vodilo in milost, dana vsej Cerkvi in vsem ljudem.

Sin, ne trepetaj pred neznanim. Zaupaj v Božjo pomoč, ki je s teboj tudi po meni. Bodi poslušen tudi v stvareh, ki jih ne razumeš. Mati.

V dneh samote, ki sem ti določila, ti bo dano vse, kar potrebuješ. Drži se navodil, ki sem ti jih dala.

Blagoslavljam vas, posebno preizkušane in tiste, ki imajo težave zaradi zaupanja vame - Božjo poslanko, in v moja sporočila. Mati.

 

R. K., 3. junij, 1995

Hvaljen Jezus!

Drage hčere in sinovi! Petega avgusta se želim srečati z vami v mojih svetiščih, tudi na Kureščku. Želim se na ta dan veseliti z vami.

Pri molitvenih in drugih srečanjih preberite po eno izmed mojih sporočil, od začetnih naprej, jih premislite, se o njih pogovorite in si odgovorite, kako ste uresničevali moje želje in naročila.

  • Naročam, prosim in vabim vas: Živite po evangeliju in širite moja milostna sporočila.
  • Molite za vse teologe, posebno še za znanstvene teološke raziskovalce, profesorje, veroučitelje ter vzgojitelje, da bi ostali na čvrstih evangelijsko - Kristusovih temeljih.
  • Ta moja želja velja za vso Cerkev, posebno še za tista teološka središča in za posameznike, kamor že vdira napačen duh.

Trpeče sinove in hčere še posebej prosim, da molijo in darujejo svoje trpljenje za teologe in zdravi nauk, zato jih z vami vsemi blagoslavljam. Mati.

 

R. K., 8. julij, 1995

Hvaljen Jezus!

Hvala vsem, ki se z zaupanjem zatekate k meni in po meni k Troedinemu Bogu.

Vaš trud za posvečenje mi je v veliko veselje. Še naprej si prizadevajte, da boste sveti in zgled tistim, ki dvomijo ali pa so v popolni temi. Storite vse, da bi bila moja sporočila objavljena po vsem svetu.

Odprite duhovne oči in spreglejte. Spoznajte vzrok strašnih tragedij in sovraštva med vami. Nespoštovanje Božjih zapovedi in Božje volje ter odklanjanje svaril, ki jih nebeško usmiljenje pošilja po meni, je vzrok, da niste močni proti satanskim silam* .

Namesto, da bi se v moči vere uprli, se še sami vprežete v delovanje zlih sil* . Ne videti znamenj in se upirati očitni Božji prisotnosti, kot je v Medjugorju in na drugih krajih mojih prikazovanj, pomeni pristajati na strašne dogodke in se vanje vključevati z dejanji neljubezni. Če bi to v Medjugorju slišali nekateri cerkveni in državni voditelji, ne bi bilo toliko gorja, kot ga je. Mati.

Preprečite in ustavite vojne strahote in poslušajte vendar, kaj Bog govori po meni. Kakor se sedaj širi ogenj sovraštva, tako se bo, če me boste poslušali, širil duh miru po vsem svetu in na vsa sovražna žarišča.

  • Svet ni spoznal, kako je Božja milost rešila Slovenijo pred strahotami vojne zaradi maloštevilnih mojih otrok, ki so zvesto ubogali, kar sem jim naročila. Ker ljudje niso spoznali tega znamenja Božje milosti, se je sovraštvo razplamtelo še na nekatera ugasla in na nova sovražna žarišča. Mati.

Uvidite in spoznajte, kaj vam je v rešitev. To velja tudi za osebne odnose v družinah in soseskah.

Molite za Božjo modrost, da boste vsi, predvsem pa čuvarji cerkve, škofje in duhovniki, spoznali in prepoznali, kje in po kom govorim, ker tudi v tem zli duhovi podtikajo svoje služabnike.

Verujte in zaupajte, da sem jaz resnična Božja poslanka med vami. Mati.

Hvaležna sem vsem mojim sledilcem, zato jih blagoslavljam. Blagoslavljam tudi tiste, ki so zaradi človeške modrosti previdni. Moj blagoslov naj jim odpira duhovne oči in srce, da bodo v Božji modrosti spregledali in verovali.

Blagoslavljam vse trpeče in jih prosim, da darujejo svoje trpljenje in molitve za zvestobo in svetost duhovnikov.

 

R. K., 26. julij, 1995, Dan sv. Ane in Joahima

Hvaljen Jezus!

Bil sem v kapeli. Premišljeval sem  o Odrešenikovi Materi Mariji. Kapelica se je napolnila z blaženim vonjem in tedaj se prikaže Ona sama: Mati Marija.

Pozdravila je kot običajno »Hvaljen Jezus«. Dolgo časa ni ničesar rekla. Govorila mi je njena prisotnost (brez besed, neslišno). Kakšni občutki, kakšna blaženost, kakšno doživetje!

V meni se je utrjevala vera, večala slava in zahvala Bogu in prisotni Materi. Vse to občutje je raslo v meni do take notranje polnosti, da se niti približno ne da opisati.

Rekla je:

»Vrnil si se k nebeškemu Očetu, zato te je obdaril, da si mnogim postal kakor oče in ne samo brat. Zato povej, da želim, da te tisti, ki te sprejemajo, kličejo »oče« in ne gospod. Bodi brat vsem, tudi tistim, ki te odklanjajo in hudo govore o tebi. Ne naveličaj se odpuščati in biti potrpežljiv ............ ne boš brez dela. Mati.

Še več ljudi se bo v stiski zatekalo k tebi po pomoč. Ne boj se, ne boš sam pri delu, podpiral te bo On, ki te kliče. Čas, do kdaj boš njegovo orodje, bo določil On sam, ki je gospodar tvojega življenja. Tudi jaz bom s teboj. Ne boj se križa. Ta bo tvoj spremljevalec do konca. Moli in se posvečuj, božja pomoč te bo spremljala, da križ ne bo pretežak.

Bodi svet in moj blagoslov te bo spremljal.« Mati.

 

Brezje, 5. avgust, 1995 (Marija Snežna)

Nedolgo od začetka molitvene zbranosti, kleče pri oltarju Marije Pomagaj na Brezjah, sem doživel enako stanje, kot pri vsakem videnju, samo da sem ostal v klečečem položaju. Nisem padel. (Med samim videnjem se nisem zavedal, v kakšnem položaju sem. Šele po videnju sem ugotovil, da nisem ležal na tleh, pač pa klečal.) Mati.

Videnje je bilo drugačno kot sicer. Pokazala se je Jezusova postava do pasu. Brez ostre spodnje meje. Čez vse prsi je bilo z rdečim odtenkom nakazano srce. V sredini prsi, oziroma srca, je bila videti majhna rumena pika - lisa, ki se je naglo približevala in se s približevanjem izoblikovala v postavo Marije. Mati.

V levi roki je držala križ s korpusom Križanega. (Velikost križa cca 20 - 30 cm.) Po ličnicah so ji tekle debele solze, ki so padale na zemljo. Obraz Marije je bil videti močno žalosten. Bila je brez besed, tiho. Na moji desni, na Marijini levi strani, se je pojavila postava svetega Frančiška Asiškega, ki je klečal. Gledal je v križ, ki ga je pred seboj držala (z levico) Marija. Mati.

Za Jezusovo podobo ne morem reči, da je bila živa. Sveti Frančišek pa je nekajkrat z glavo pokimal.

Vse skupaj je trajalo precej časa. Ne vem, če je moja časovna ocena realna, če rečem pet minut, ker med videnjem izgubim občutek za čas. Mati.

Marija je dvignila desnico v predročenje, levico, v kateri je bil križ, pa je dala na sredino predse. Desnica je bila v takem položaju kot običajno, kadar blagoslavlja. Ustnice so se premikale, kot da govori, a glasu nisem slišal. Prepričan sem, da je tedaj blagoslavljala.

Videnje je v hipu prenehalo. To je prvo videnje Marije, ko nisem slišal njenega glasu.

* prostozidarji

Objavljeno na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, 8. decembra 2008, ob 150 obletnici Marijinih prikazovanj v Lurdu.  
 Copyright (C) Kurescek.net Ljubljana, Slovenija, 2003-2011. Vse pravice pridržane.
kurescek@gmail.com

 

 

 


Krajnc.net Top 100 TOP SLO 100